Esnaf Sicil Açılış, Kapanış ve Diğer İşlemler

Neden Üye Olmalıyım
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.
5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Odasına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
Üyelik Şartları
Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.
Üye Olmak İçin Gerekli Belgeler
Merkez ve şubelerimize aşağıdaki belgelerle odamıza başvurmanız gerekmektedir. Dosya tanzimi yapılarak sicil sevk edilecektir.

Yeni Kayıt

Kimlik fotokopisi
(Araçlarda Araç Ruhsat Fotokopisi)
Vergiden muaf olanlar için; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesinden alınan Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi ve İkametgah Belgesi
Kayıt için şahsen başvurulmalı veya vekil için vekaletname gerekmektedir.
(1.967,75 TL)
Adres Değişikliği (Tadil)

Kimlik Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
Şahsen Başvurulmalı veya Vekil için Vekaletname Gerekmektedir
(572,80 TL)
Sicil Kapanış İşlemleri

Kimlik fotokopisi
Şahsen Başvurulmalı veya Vekil için Vekaletname Gerekmektedir
(149,40 TL)
Tasdikname ücretleri
(210,10 TL)

Oda Aidatlarının Ödenmesi
5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yıllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulu’nca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
Müşavirlik hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz ?